Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja matki m��odego ch��opaka zatrzymanego we wrze��niu 1940 r. wraz z kolegami na ul. Gr��jeckiej za obraz�� niemieckiego ��andarma. Ch��opak najpierw by�� przetrzymywany i przes��uchiwany w domu studenckim, a nast��pnie zosta�� przewieziony do wi��zienia mokotowskiego, gdzie zmar�� na tyfus.]
No results