Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja pracownicy Szpitala ��w. ��azarza, kt��ra by��a ��wiadkiem zdobycia szpitala przez Niemc��w oraz widzia��a ��wiadectwa zbrodni wojennych. Niemcy przeprowadzili cz������ personelu, w tym ��wiadka, do pracy do Szpitala ��w. Stanis��awa.]
No results