Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja pracownika Szpitala Malta��skiego, kt��ry zeznaje, ��e w sierpniu 1944 r. Niemcy wyp��dzili chorych pacjent��w i mordowali ludno���� cywiln��, zabili te�� oficera AK oraz ��� p����niej w Piastowie, dok��d szpital zosta�� przeniesiony ��� dw��ch m����czyzn podejrzewanych o bycie ��ydami. ��wiadek m��wi te�� o dewastacji Szpitala Malta��skiego oraz wsp����pracy ze Szpitalem Wolskim.]
No results