Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z aresztowania i ��ledztwa prowadzonego wobec cz��onk��w PPR podejrzanych o dzia��alno���� sabota��ow�� w niemieckich fabrykach na Ok��ciu. Pi��cioro spo��r��d zatrzymanych zosta��o powieszonych 15 sierpnia 1942 r. na terenie zak��ad��w lotniczych przy ul. 17 stycznia.]
No results