Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Syn ��wiadka, Edward, pracowa�� w fabryce broni. Zosta�� aresztowany w masowej akcji zatrzyma�� i powieszony w pa��dzierniku 1942 r.]
No results