Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = W czerwcu 1942 r. do domu ��wiadka przyjechali ��andarmi, zrobili rewizj��. On od 1940 r. ukrywa�� si��. W czerwcu 1940 r. by�� ��wiadkiem kilku innych aresztowa��. W 1943 r. w Szczytnikach zrobiono ob��aw��, ca��a wie�� zosta��a obstawiona, nast��pnie aresztowano kilka os��b, a kilka postanowi��o si�� ukrywa��. W czasie ucieczki przed Niemcami jeden m����czyzna zosta�� zabity. Zeznanie wspomina J��zefa Ma��lank��.]
No results