Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = W��jt m��wi o getcie w Klimontowie, przez kt��ry przewin����o si�� do 4 tys. ��yd��w. Podczas jego likwidacji Niemcy rozstrzelali sto nienadaj��cych si�� do transportu os��b. Pochowano je na cmentarzu ��ydowskim.]
No results