Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = W��jt m��wi o obozie karnym dla rolnik��w w Klimontowie. Przetrzymywano w nim i zmuszano do pracy w rzece tych, kt��rzy nie ca��o��ci wymaganych kontyngent��w. Oko��o 300 os��b, bez ofiar ��miertelnych.]
No results