Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zaznaj��ca opowiada o egzekucji, podczas kt��rej by��a t��umaczem. ��andarmeria rozstrzela��a Polak��w za zabitego posterunkowego.]
No results