Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca by��a wi����niark�� KL Ravensbr��ck. Opowiada o zbrodniach pope��nionych tam przez Mari�� Mandl, przede wszystkim o biciu wi����niarek, a tak��e o egzekucji na cz��onkiniach sekt.]
No results