Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca opisuje eksperymenty medyczne w KL Auschwitz, kt��rym by��y poddawane wi����niarki ��� wstrzykiwano im r����ne choroby, eksperymentowano na organach rozrodczych. Podaje tak��e nazwiska lekarzy. Sama jest podejrzana o donoszenie na towarzyszki wi��zienne i ich maltretowanie.]
No results