Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca przebywa��a w KL Auschwitz w latach 1942���1945. Zeznaje na temat sprawc��w zbrodni, wymieniaj��c ich z nazwiska. Opowiada o biciu wi����niarek i wysy��aniu ich do gazu.]
No results