Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznania konserwatora metropolitalnego z Krakowa, kt��ry podaje spis drogocennych dewocjonali��w, kt��re wywieziono lub pr��bowano wywie���� w czasie okupacji do Niemiec.]
No results