Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie ��ony jednego z chorych przebywaj��cego od 1942 r. na oddziale urologicznym Szpitala ��w. ��azarza. ��wiadek wspomina jedynie, ��e od czasu Powstania Warszawskiego nie ma wiadomo��ci o m����u.]
No results