Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie ��wiadka, kt��ry 4 kwietnia 1940 r. w drodze powrotnej z pracy w Radomiu s��ysza�� odg��osy egzekucji. By��a to egzekucja odwetowa za pomoc oddzia��om partyzanckim mjr. Henryka Dobrza��skiego ���Hubala���.]
No results