Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce ��ci��gania kontyngent��w przez Sonderdienst we wsi Chotelek Zielony. Polak��w stawiaj��cych op��r osadzano w wi��zieniu w Pi��czowie albo w obozie pracy w S��upi. Na wiosn�� w 1944 r. zorganizowano we wsi ��apank��, zatrzymane osoby wys��ano na roboty do Niemiec.]
No results