Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce ��ci��gania kontyngent��w ze wsi Szaniec. Niemcy straszyli wysiedleniem opornych. Jednego z mieszka��c��w El��biecina postrzelili w czasie ��ci��gania kontyngentu, poniewa�� zacz���� ucieka��.]
No results