Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce egzekucji w Nowej wsi pod Cz��stochow�� w maju 1943 r. Niemcy powiesili tam 10 ludzi, a miejscowym kazali si�� temu przypatrywa��.]
No results