Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce m����czyzny aresztowanego wraz ze swoimi kompanami przez gestapo podczas marszu do swojego oddzia��u partyzanckiego w lesie, kt��ry aresztowany 7 sierpnia 1944 i rozstrzelany 10 sierpnia 1944.]
No results