Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce obozu jenieckiego istniej��cego w 1942 lub 1943 r. w Pa��acu Biskup��w Krakowskich w Kielcach.]
No results