Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce pacyfikacji wsi Podsuliszka. ��wiadek zosta�� oddzielony od grupy przeznaczonej do rozstrzelania, ale w egzekucji straci�� brata.]
No results