Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce wydarze�� z rejonu gminy Koszyce ��� wysiedle�� ��yd��w, funkcjonowania obozu w Witowie oraz deportacji do oboz��w koncentracyjnych i rozstrzela��.]
No results