Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dyrektorki Domu Ks. Boduena, kt��ra by��a ��wiadkiem masowych egzekucji przy ul. Nowogrodzkiej 75 i 80.]
No results