Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie jednego z niewielu ocala��ych z masakry w domu przy ul. Wiejskiej 1. S��ysza�� strza��y i krzyki, sam ukry�� si�� w kuchni s��siad��w. Po wszystkim Niemcy podpalili dom i okoliczne budynki, a ��wiadek uciek�� si�� na Powi��le.]
No results