Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��rej ojciec zosta�� aresztowany we wrze��niu 1939 r. P����niej zosta�� zwolniony, ale gdy w czasie drogi powrotnej upad�� wskutek zm��czenia, Niemcy go zabili.]
No results