Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie ksi��dza wi��zionego w KL Majdanek od kwietnia 1943 do kwietnia 1944 r. Nie posiada bli��szych informacji na temat Ericha Muhsfeldta, nie rozpoznaje go na zdj��ciu. Wie tylko, ��e kierowa�� on krematorium. Podaje kontakt do innych wi����ni��w, kt��rzy mog�� co�� wiedzie��.]
No results