Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie m����czyzny aresztowanego w kwietniu 1940 r. i zes��anego do posio��ka w obwodzie swierd��owskim. ��wiadek opisuje sk��ad zes��a��c��w, skrajn�� wrogo���� wobec Polak��w, prze��ladowania.]
No results