Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie m����czyzny mieszkaj��cego w s��siedztwie wi��zienia Gestapo przy al. Szucha 25. ��wiadek opowiada o prowadzeniu i odprowadzaniu wi����ni��w, niecodziennych wypadkach zab��jstw, kt��re da��y si�� zaobserwowa�� z s��siedztwa, oraz o wi����niach specjalnych zakwaterowanych w s��siednim lokum.]
No results