Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie m����czyzny przymusowo wcielonego do Armii Czerwonej. Opowiada o okropnych warunkach panuj��cych w obozie szkoleniowym. Gdy dowiedzia�� si�� o werbunku do armii Andersa, uda��o mu si�� uciec z obozu i do niej wst��pi��.]
No results