Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie m����czyzny, kt��rego syn zosta�� aresztowany, torturowany i zamordowany przez gestapo na skutek donosu. C��rka ��wiadka, r��wnie�� przez donos, zosta��a zes��ana do obozu w Bremie.]
No results