Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie mieszka��ca Firleja, kt��ry zosta�� wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, a po powrocie by�� ��wiadkiem egzekucji przeprowadzanych w tej miejscowo��ci.]
No results