Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie mieszkanki Woli na temat pocz��tku Powstania Warszawskiego w tej dzielnicy. Opowiada ona, ��e Niemcy spalili dom przy ul. Bema 54 wraz ze znajduj��cymi si�� w ��rodku osobami. Kobieta zeznaje, ��e czu��a zapach palonego t��uszczu, jednak nie widzia��a ludzi.]
No results