Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie na temat brutalnej dzia��alno��ci Marii Mandl w KL Ravensbr��ck. Wykorzystywa��a ona ka��dy pretekst, aby dokuczy�� wi����niarkom biciem oraz wszelkiej ma��ci torturami, takimi jak wyrywanie w��os��w lub g��odzenie.]
No results