Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie na temat obozu dla ��yd��w z Wiednia zorganizowanego przy ul. ��w. Aleksandra 26 w Kielcach. Ob��z istnia�� przez dwa miesi��ce od zimy 1940 r. Zeznaj��ca nie by��a ��wiadkiem ��adnych egzekucji.]
No results