Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie naocznego ��wiadka represji niemieckich we wsi Molendy, b��d��cych odpowiedz�� na sabota��ow�� dzia��alno���� podziemia. ��andarmi naszli m����czyzn�� w jego domu, postrzelili go. Zanim straci�� przytomno����, us��ysza�� strza��y, po jej odzyskaniu zobaczy�� dw��ch nie��ywych m����czyzn, swoich go��ci.]
No results