Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie o znalezieniu na drodze postrzelonego mieszka��ca wsi, kt��ry otrzyma�� postrza�� przy ucieczce z prowadzonej grupy aresztowanych weselnik��w.]
No results