Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie pracownika instytucji miejskiej w okresie okupacji, kt��ry 16 stycznia 1943 r. zosta�� z��apany w ��apance, wywieziony na Pawiak, wylegitymowany, a nast��pnie wypuszczony.]
No results