Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie profesora Uniwersytetu Jagiello��skiego w sprawie przeciwko Obersturmbannf��hrerowi N. M��llerowi i jego towarzyszom. ��wiadek opisuje dzia��alno���� Wilhelma Gustava Hertera, mianowanego przez niemieckie w��adze okupacyjne dyrektorem w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiello��skiego w Krakowie.]
No results