Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie so��tysa S��abkowic. Opowiada on o wydarzeniach we wsi, przede wszystkim o eksploatacji ekonomicznej i rabunkach. W pa��dzierniku 1944 r. przeprowadzono ��apank��, w ramach kt��rej cz������ m����czyzn zabrano do Niemiec, a cz������ do prac w Polsce.]
No results