Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie so��tysa wsi Wolica i Chotelek Zielony. Opowiada on o ��ci��ganiu kontyngent��w i aresztowaniu za ich niedostarczenie. Zatrzymane osoby wys��ano p����niej do obozu pracy w S��upi. W 1943 r. Sonderdienst przeprowadzi�� ��apank�� na roboty do Niemiec.]
No results