Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie syna Jana Urba��skiego. Wyt��acza�� olej, kiedy przyjechali policjanci. W tym czasie w ich domu kwaterowa��o pi��ciu partyzant��w. Policjanci weszli do domu, wywi��za��a si�� walka. Zgin����o dw��ch policjant��w i dw��ch partyzant��w. Urba��scy pr��bowali zatrze�� ��lady walki w domu, ale wieczorem przyjecha��a ��andarmeria i zabi��a ojca, siostr�� i matk�� ��wiadka. On sam ukry�� si�� w lesie.]
No results