Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w sprawie egzekucji na terenie szko��y przy ul. Stojanowskiej. M���� przes��uchiwanej by�� zatrudniony przez Niemc��w przy grzebaniu zw��ok.]
No results