Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w sprawie przeciwko dr. B��rgerowi. W 1943 r. ��wiadek zosta�� zatrudniony jako palacz w budynku by��ego szpitala ��ydowskiego w Krakowie, gdzie dr. B��rger urz��dzi�� swoj�� pracowni��. Dokument zawiera informacje na temat kradze��y aparatury do bada�� medycznych.]
No results