Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zosta�� wyrzucony w listopadzie 1939 r. z rodzin�� z osady wojskowej, w kt��rej mieszkali. W lutym 1940 r. wszystkich aresztowali, te���� zosta�� zwolniony, a pozostali jako byli osadnicy wojskowi zostali deportowani do Kot��asu, gdzie pracowali w lesie. Zwolnieni zostali dopiero w pa��dzierniku 1941 r. Na w��asny koszt dojechali do Buzu��uku, ale nie zostali przyj��ci do wojska. Dosta�� w ko��cu wezwanie do wojska, w ko��chozie zostawi�� rodzin��.]
No results