Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Akta w sprawie pacyfikacji Woli Justowskiej przez oddzia��y SS i Wehrmachtu, podczas kt��rej rozstrzelano 21 os��b w dniu 28.07.1943r., protoko��y przes��ucha�� ��wiadk��w egzekucji, szkic sytuacyjny miejsca rozstrzelania, korespondencja.]
No results