Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Akta w sprawie zbrodni hitlerowskich popełnionych na terenie Kobierzyna podczas okupacji. Protokoły przesłuchań świadków, protokoły oględzin masowych grobów, wykaz chorych Żydów wywiezionych w dniach…]

Results filtering

  • Witness (date and place of birth)
  • Subject
  • File creator ?