Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Materia��y w sprawie publicznych egzekucji dokonywanych przez hitlerowc��w na mieszka��cach Warszawy w czasie okupacji. Protoko��y przes��uchania ��wiadk��w egzekucji dokonanej 15 i 16 lipca 1943 roku dokonanych na wi����niach z ���Pawiaka���]
No results