Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Powstanie Warszawskie na Woli. Zbrodnie niemieckie na terenie Miejskiego Szpitala Zaka��nego im. Stanis��awa. Sprawozdanie dla wydzia��u szkolnictwa, wykaz chorych zabranych ze szpitala przez Gestapo, wykaz poleg��ych pracownik��w, protoko��y ogl��dzin dokument��w, protoko��y przes��uchania ��wiadk��w]
No results