Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File no. of providing institution = MK R. 378]

Results filtering

  • Świadek; data, miejsce urodzenia
  • Temat
  • Data wydarzenia
  • Lokalizacja
  • Ofiary
  • Miejsce
  • Treść
  • Typ obiektu
  • Data utworzenia obiektu
  • Aktotwórca ?