Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek bra�� udzia�� w ekshumacjach zw��ok zbiorowej mogi��y na terenie cmentarza szpitalnego w Kobierzynie, kt��re mia��y miejsce 29 i 30 listopada 1946 r. Przedstawia ekspertyz�� odno��nie do stanu zw��ok. Wypowiada si�� m.in. na temat mo��liwych przyczyn zgonu, p��ci, wieku ofiar.]
No results